Τελευταία νέα

Στόχοι

  • Ευαισθητοποίηση στις χώρες των εταίρων και σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τη σημασία της αντιστοίχισης των ικανοτήτων και των προτύπων στην παροχή ανακουφιστικής περίθαλψης, προσφέροντας ένα πλαίσιο σύγκρισης ικανοτήτων (με τη μέθοδο tuning) •
  • Εντοπισμός αντιστοίχισης δεξιοτήτων και να δημιουργία περαιτέρω διαδρομών κατάρτισης για παροχή πρόσθετης ποιοτικής εκπαίδευσης μέσω ειδικού αποθετηρίου μάθησης στη βάση των μεταδεδομένων μαθησιακών αποτελεσμάτων του ECVET •
  • Δυνατότητα στους συμμετέχοντες οργανισμούς να ενισχύσουν και να διευρύνουν τις πολιτικές και τις βασικές τους δραστηριότητες καθώς και να βελτιώσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες του προσωπικού τόσο του δικού τους αλλά και του δικτύου τους. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την βελτίωση της οργανωτικής τους κουλτούρας και την ποιοτική επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών Ανακουφιστικής Φροντίδας •
  • Αξιολόγηση και βελτίωση (με την παροχή ενημερωμένων εκπαιδευτικών υλικών) στις ικανότητες των επαγγελματιών που παρέχουν υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας σε άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας
  • Βελτίωση στη διασφάλιση ποιότητας στην επαγγελματική κατάρτιση σε παρόχους ανακουφιστικής φροντίδας βάσει των συστάσεων του EQAVET
  • Μείωση του κοινωνικού και οικονομικού βάρους στις οικογένειες των ασθενών που υποφέρουν.

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close