Анонси

Резултати

Интелектуални резултати (ИР)

Следните интелектуални резултати ще бъдат развити, итеративно тествани, пилотирани, оптимизирани и експлоатирани на практика:

Брошура на проекта

ИР1: Ръководство за сравняване на компетентности в предоставяне на палиативни грижи в Европа

Целта на ръководството е да създаде за пръв път в Европа сравнителна рамка на компетентностите на специалистите по палиативни грижи. Той включва сравнение, основано на резултатите от учене (свързани с ECVET) в Европа, което ще позволи да се направи сравнение между компетентностите, необходими на полагащите палиативни грижи. Така ще се даде възможност за трудова мобилност на персонала за палиативни грижи в Европа. Ръководството описва и пропуските в обучението за всяка страна, на базата на които ще се създадат ресурсните обучителни материали по ИР2.

Анализът на компетенциите е разделен на два типа: общи и специфични компетентности. Това е особено важно за тези, които са завършили като професионален бакалавър и се нуждаят от повишаване на знанията, уменията и компетентностите си.

Обикновено компетентности се получават по време на различни курсове и следователно не могат да бъдат свързани с една единица мярка за резултат за учене. Много е важно обаче да се определи кои звена преподават обучения за придобиване на различните компетенции, за да се гарантира, че те са действително оценени и че са спазени стандартите за качество.

Ръководството се състои от следните четири раздела за сравнение чрез използване на метода „Тuning“:

 • общи компетентности
 • специфични компетентности (знания, умения и нагласи)
 • ролята на ECVET за трансфер и натрупване на опит.
 • подходи за учене, преподаване, оценка и ефективност във връзка с осигуряването и контрола на качеството (въз основа на индикаторите на EQAVET)

ИР2: Инструмент за оценка на компетентностите

Компетентности в рамките на инструмента могат да бъдат интерпретирани и приложени в редица сектори и дисциплини, които осигуряват палиативни грижи.

Инструментът за оценяване ще помогне на учащите да надграждат върху уменията, които вече имат, като оформят професионална практика в съответствие с рамката за компетенции за палиативни грижи в Европа, разработена по ИР1.

Инструментът е разработен като средство за подпомагане на работещите и в полза на техните мениджъри при определянето на потребностите от развитие, за да се гарантира предоставянето на висококачествена грижа на пациентите, семействата и лицата, които получават палиативни грижи. Това е инструмент за самооценка, който практиците ще използват, за да идентифицират собствените си нужди за развитие, за обсъждане с ръководителите на екипи в рамките на личностно развитие / процес на оценяване.

Целта на инструмента е :

 • да подпомага планирането на кариерата;
 • да помага на лицата, предоставящи грижи, да преценят собствените си компетенции, за да определят нуждите от по
 • да осигури по-нататъшно обучение въз основа на рамката за компетентност в различните държави от ЕС;
 • да даде възможност както на лицата, които се грижат за тях, така и на оценителите, като част от формална система за оценяване, да оценят компетенциите и да определят нуждите от обучение;
 • планиране на възможна програма за включване на нов член на персонала;
 • планиране на обучението за други членове на екипа чрез оценка на компетентността на екипа и за определяне на изискванията за умения.

ИР3: Учебно хранилище за учебни ресурси за допълнително обучение на ПОО за палиативен обгрижващ персонал

Необходимостта му е оправдана с несъответствието между рамките на компетенциите и професионалните профили в различните страни, както е посочено във вече създаденият ИР1. То ще съхранява учебни ресурси и ще позволи разработването и събирането на съответните учебни материали за преодоляване на тези пропуски въз основа на идентифицираните компетентности. Това хранилище служи като материал за учене през целия живот за по-нататъшна квалификация на специалисти по палиативни грижи. То е пряко свързано с портала за обучение (ИР5) и дава възможност и на обучаващите се в системата на ПОО да допринесат със собствени материали и практики – в писмен формат, чрез казуси или видеоматериали.

Учебният ресурсен фонд в структуриран чрез учебни метаданни в следните осем (8) направления:

 • Направление 1: Структура и процеси на предоставяне на палиативни грижи
 • Направление 2: Физически аспекти
 • Направление 3: Психологически и психиатрични аспекти
 • Направление 4: Социални аспекти
 • Направление 5: Духовни, религиозни и екзистенциални аспекти
 • Направление 6: Културните аспекти
 • Направление 7: Грижа за пациента в условията в края на живота
 • Направление 8: Етични и правни аспекти на палиативните грижи

ИР4: Образователно видео за повишаване на осведомеността относно предоставянето на палиативни грижи

В момента се финализира специално видео, описващо нуждите и услугите, необходими за реализацията на палиативните грижи. То е насочено към широката аудитория на всички езици на консорциума и ще бъде от полза за подпомагането на подобряване на общественото съзнание за значението на осигуряването и субсидирането на тези услуги.

Видеото подчертава културното, етичното и социалното измерение в участващите страни и има за цел да популяризира обществената осведоменост относно палиативното призвание.

ИР5: Портал за интерактивно обучение

Интерактивният портал за учене има за цел да улесни обучението чрез интегриране на учебните ресурси.

Той включва:

 • функцията за регистрация / мониторинг на учебния процес,
 • пространство за онлайн дебати и форуми,
 • учебно ресурсно хранилище,
 • защитена виртуална класна стая,
 • връзка към професионални профили и държавни образователни стандарти в партньорските страни.

Продължавайки да използвате сайта, приемате използването на "бисквитки". повече информация

Настройките на "бисквитките" в този уебсайт са настроени да "позволяват на бисквитките", за да ви дадат най-добрата възможна възможност за сърфиране. Ако продължавате да използвате този уебсайт, без да променяте настройките на "бисквитките", или кликнете върху "Приемам" по-долу, с което вие се съгласявате с това.

Затваряне