Naujienų laikmatis

„Kompetencijų spragų likvidavimas ir naudojimasis gebėjimų įsivertinimo įrankiu bei naujos galimybės įgyti žinių ir įgūdžių, skirtos paliatyviosios slaugos specialistams Europoje“.

2019 m. rugsėjo 4 d. įvyko nacionalinis projekto sklaidos renginys. Jis vadinosi „Kompetencijų spragų likvidavimas ir naudojimasis gebėjimų įsivertinimo įrankiu bei naujos galimybės įgyti žinių ir įgūdžių, skirtos paliatyviosios slaugos specialistams Europoje“. Renginyje buvo daugiau nei 100 dalyvių, įskaitant globėjus, asmeninius padėjėjus, socialinius darbuotojus, medicinos personalą, specialistus, teikiančius socialinę ir paliatyviąją pagalbą Zlatogrado savivaldybės teritorijoje bei Zlatogrado rajone.

Renginyje taip pat dalyvavo Vasya Arsenova, „Erasmus +“ nacionalinės agentūros Žmogiškųjų išteklių plėtros centro generalinė sekretorė. Renginio metu buvo pristatyti projekto pasiekimai, intelektiniai projekto veiklos produktai bei projekto poveikis tikslinės grupės nariams. Buvo pristatyti 5 intelektiniai rezultatai, sukurti vykdant projektą, ir aptarti būdai, kaip užtikrinti projekto tvarumą.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close