Анонси

Палиативните грижи са важен проблем за общественото здраве. Тe обхващат дейности, свързани със страданието, достойнството, нуждата от грижи и качеството на живот на хората в края на живота им. Те също така са свързани с подкрепата от страна на семейства и приятели на клиентите. Общата продължителност на живота се увеличава в Европейските и други развити страни, като все повече хора живеят над 65-годишна възраст. Като част от застаряването на населението се променя и структурата на заболяванията, от които хората страдат и умират (Световна здравна организация, годишен доклад за 2015 г.).

Палиативните грижи са подход, който подобрява качеството на живот на пациентите с животозастрашаващи и хронични заболявания като рак, сърдечни и белодробни заболявания, Алцхаймер, Паркинсон и др. През последното десетилетие съществуват сериозни доказателства (според доклади на Европейска асоциация за палиативни грижи) на значително увеличаващия се брой хора, страдащи от крайни / тежки условия на неподвижност, което създава социалната нужда от обширно, сложно и качествено предоставяне на услуги. Тази ситуация създава тежка социална и икономическа тежест за членовете на семейството, които често стават неформални грижещи се за тях. Това изисква както социален, така и политически импулс, който да доведе до промени в нагласите и широко разпространено професионално обучение на всички специалисти, ангажирани с пациенти, които имат животозастрашаваща болест. Палиативните грижи изискват по-скоро човешко отношение и подкрепа, отколкото скъпи лекарства и интервенции и трябва да бъдат грижа за всички правителства.

Палиативните грижи се осигуряват от персонала в хосписи, болници, центрове за възрастни хора – медицински сестри, обгрижващ персонал в областта на здравеопазването, социални работници и т.н., които често откриват пречки по отношение на възможностите за актуализиране на познанията си от едната страна и от другата страна известен процент от тях се местят на работа в друга държава от ЕС, където са открили несъответствия в компетентностите си (ресурс: Несъответствие на уменията в Европа, Международна организация по труда, Женева 2014 г.).

Недостигът на достъпно обучение за професионално образование доведе до създаването на това партньорство, както и до необходимостта от разработване на инструмент за самооценка, който да обхване пропуските в компетенциите и да допринесе за подобряване на обучението в националните системи за ПОО за доставчици на палиативни грижи в съответствие с ниво 2 и 3 на ЕКР в зависимост от страните. Въз основа на откритите пропуски в компетентностните, този консорциум ще предостави учебно хранилище с актуални ресурси за обучение, които ще бъдат безплатно предоставени, заедно с конкретни описания на мета данни и придружени от резултати от учене, приведени в съответствие с ECVET.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

  • Професионалисти по палиативни грижи (медицински сестри, физиотерапевти, здравни асистенти, хосписни болногледачи, социални работници)
  • Палиативни доставчици на услуги (болници, хосписи, социални центрове, центрове за възрастни хора, частни домове)
  • Доставчици на ПОО в областта на палиативните и социални грижи
  • Доставчици на услуги по осигуряване на качеството (представители) в ПОО и здравеопазване

Бенефициенти:

  • Хора с тежки здравни състояния / терминални / палиативни / грижи в края на живота
  • Семейни членове на хора с тежки здравословни проблеми
  • Представители на НПО, които представляват хора с увреждания
  • Работодатели / мениджъри на хосписи, болнични палиативни центрове и други, свързани с обществения и здравния сектор
  • Социални партньори
  • Държавни органи, ангажирани в местните и регионални социални и здравни грижи / общини

Продължавайки да използвате сайта, приемате използването на "бисквитки". повече информация

Настройките на "бисквитките" в този уебсайт са настроени да "позволяват на бисквитките", за да ви дадат най-добрата възможна възможност за сърфиране. Ако продължавате да използвате този уебсайт, без да променяте настройките на "бисквитките", или кликнете върху "Приемам" по-долу, с което вие се съгласявате с това.

Затваряне