Τελευταία νέα

Η ανακουφιστική φροντίδα είναι ένα σημαντικό ζήτημα δημόσιας υγείας. Αφορά τον πόνο, την αξιοπρέπεια, τις ανάγκες φροντίδας και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων στο τέλος της ζωής τους. Αφορά επίσης τη φροντίδα και την υποστήριξη των οικογενειών και των φίλων τους. Το συνολικό προσδόκιμο ζωής αυξάνεται στις ευρωπαϊκές και άλλες ανεπτυγμένες χώρες, με όλο και περισσότερους ανθρώπους να ζουν πέραν των 65 ετών. Στο πλαίσιο της γήρανσης του πληθυσμού, το πρότυπο των ασθενειών από το οποίο οι άνθρωποι υποφέρουν και πεθαίνουν μεταβάλλεται (Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, ετήσια έκθεση 2015).

Η ανακουφιστική φροντίδα είναι μια διαδικασία που βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ασθενών με θανατηφόρες και χρόνιες ασθένειες όπως ο καρκίνος, οι καρδιακές και πνευμονικές ασθένειες, η νόσος Alzheimer, η νόσος Parkinson κλπ. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ανακουφιστικής Αγωγής ετήσιες εκθέσεις) για ουσιαστικά αυξανόμενο αριθμό ατόμων που πάσχουν από θανατηφόρες / σοβαρές συνθήκες ακινησίας που δημιουργεί την κοινωνική ανάγκη για εκτεταμένη, πολύπλοκη και ποιοτική παροχή υπηρεσιών. Αυτή η κατάσταση δημιουργεί ένα βαρύ κοινωνικό και οικονομικό βάρος στα τα μέλη της οικογένειας που συχνά γίνονται άτυποι φροντιστές. Αυτό απαιτεί τόσο κοινωνική όσο και πολιτική ώθηση, η οποία συνεπάγεται αλλαγές στη στάση και ευρεία εκπαίδευση όλων των επαγγελματιών που ασχολούνται με ασθενείς που πάσχουν από θανατηφόρα ασθένεια. Απαιτείται ανθρώπινη δέσμευση παρά δαπανηρά φάρμακα και παρεμβάσεις, και πρέπει να προσφέρεται ως μέριμνα από τις κυβερνήσεις.

Η ανακουφιστική φροντίδα παρέχεται από το νοσηλευτικό προσωπικό σε ιδρύματα ασύλου, νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων – νοσηλευτές, βοηθούς υγειονομικής περίθαλψης, κοινωνικούς λειτουργούς κλπ οι οποίοι συχνά από την μια αντιμετωπίζουν εμπόδια όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό γνώσεων και από την άλλη πλευρά ένα σημαντικό ποσοστό αναζητούν εργασία σε άλλη χώρα της ΕΕ όπου αντιμετωπίζουν μη αναγνώριση των ικανοτήτων τους (πηγή: Αναντιστοιχία δεξιοτήτων στην Ευρώπη, Διεθνής Οργανισμός Εργασίας, Γενεύη 2014).

Οι ελλείψεις πρόσβασης στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ΕΕΚ καθοδήγησαν την εταιρική σχέση PTCare στην ανάγκη να αναπτυχθεί ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης που θα καλύπτει τα κενά ικανοτήτων και θα παρέχει προστιθέμενη αξία στα εθνικά συστήματα Επαγγελματικής Κατάρτισης φροντιστών ανακουφιστικής και επιθανάτιας περίθαλψης σε επίπεδο 2 και 3 του EQF (ανάλογα με τη χώρα). Με βάση τα κενά ικανοτήτων που θα εντοπιστούν, η κοινοπραξία PTCare θα δημιουργήσει ένα αποθετήριο μάθησης με πλήρεις πηγές μάθησης, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες δωρεάν μαζί με συγκεκριμένες περιγραφές δεδομένων, και θα συνοδεύονται από μαθησιακά εργαλεία ευθυγραμμισμένα με το ECVET.

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ:

  • Επαγγελματίες ανακουφιστικής και επιθανάτιας φροντίδας (παρηγορητές νοσοκόμοι, φυσιοθεραπευτές, βοηθοί νοσηλευτές, επαγγελματίες ασύλων, κοινωνικοί λειτουργοί)
  • Πάροχοι ανακουφιστικής και επιθανάτιας φροντίδας (νοσοκομεία, ιδρύματα ασύλου, κοινωνικά κέντρα, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων, ιδιωτικά ιδρύματα και οικίες)
  • Πάροχοι επαγγελματικής κατάρτισης στο πεδίο της ανακουφιστικής και κοινωνικής φροντίδας
  • Πάροχοι πιστοποίησης ποιότητας (εκπρόσωποι) της επαγγελματικής κατάρτισης και φροντίδας υγείας

 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

  • Άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας – χρήστες ανακουφιστικής / επιθανάτιας φροντίδας
  • Τα μέλη της οικογένειας ατόμων με σοβαρά προβλήματα υγείας
  • Εκπρόσωποι ΜΚΟ που εκπροσωπούν άτομα με ειδικές ανάγκες
  • Εργοδότες / Διευθυντές ιδρυμάτων ασύλου, νοσοκομειακών κέντρων ανακουφιστικής φροντίδας, και άλλων ιδρυμάτων σχετικών με τον τομέα της κοινωνικής και υγειονομικής περίθαλψης
  • Κοινωνικοί εταίροι
  • Κυβερνητικές υπηρεσίες Δήμους που εμπλέκονται στην παροχή κοινωνικής και υγειονομικής φροντίδας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close