Naujienų laikmatis

Paliatyvioji priežiūra yra aktuali visuomenės sveikatos problema. Ji yra susijusi su kentėjimo, orumo bei rūpybos poreikiais ir žmonių gyvenimo kokybe jų gyvenimo pabaigoje. Ji taip pat yra susijusi su jų šeimų ir artimųjų rūpyba ir parama. Europoje bei kitose išvysčiusiose šalyse bendra gyvenimo trukmė didėja – vis daugiau žmonių gyvena ilgiau nei iki 65 metų amžiaus.
Dėl gyventojų senėjimo keičiasi ir ligų, nuo kurių kenčiama ir mirštama pobūdis. (Pasaulio Sveikatos Organizacija, metinis pranešimas, 2015).

Paliatyvioji pagalba yra požiūris, pagerinantis pavojingomis gyvybei, nepagydomomis, progresuojančiomis, tokiomis kaip vėžys, širdies, plaučių , Alzhaimerio, Parkinsono ir pan. ligomis, sergančių pacientų gyvenimo kokybę. Per pastarąjį dešimtmetį pateiktą rimtų įrodymų (Europos paliatyvios pagalbos asociacijos metinis pranešimas) apie tai, kad augant asmenų, kenčiančių nuo dalinio ar pilno nejudumo būsenos, skaičiui, auga socialinis poreikis užtikrinti platų, kompleksišką ir kokybišką paslaugų teikimą. Ši padėtis kelia sunkią socialinę ir ekonominę naštą šeimos nariams, kurie dažniausiai tampa neformaliais globėjais. Šiam poreikiui atliepti reikia tiek socialinio, tiek politinio įsiterpimo, siekiant keisti profesionalų, teikiančių pagalbą asmenims, sergantiems gyvybei pavojingomis ligomis, švietimą ir požiūrį. Tai dažnai reikalauja žmogiškojo įsipareigojimo, o ne brangių narkotinių preparatų ar intervencijų ir tai turėtų būti visų vyriausybių rūpestis.

Paliatyvią slaugą ir priežiūra gyvenimo pabaigoje teikia slaugos, ligoninių, senelių globos centruose dirbantys slaugytojai, sveikatos priežiūros specialistai, socialiniai darbuotojai ir kt. Jie dažnai identifikuoja kliūtis, susijusias su galimybėmis įgyti naujausias žinias, kita vertus yra asmenų, kurie išvyksta dirbti į kitas ES šalis ir ten pastebi kompetencijų neatitikimus. (šaltinis: įgūdžių neatitikimas Europoje, Tarptautinė Darbo Organizacija, Ženeva, 2014)


Profesinio mokymo vadovo prieinamumo trūkumas paskatino PTCare partnerystę sukruti savęs vertinimo įrankį, kuris apims kompetencijų trūkumus ir prisijungs prie nacionalinių profesinio mokymo sistemų, pagal EKS 2 ir 3 lygmenis (priklausomai nuo šalių) skirtų paliatyvios priežiūros tiekėjams. Konsorciumas pagrįstas paliatyvių kompetencijų spragų išieškojimo principu. Šis konsorciumas suteiks nemokamą mokymosi platformą, pagrįsta naujausiais mokymosi ištekliais, specifiniais metaduomenų aprašymais ir mokymosi rezultatais, atitinkančiais ECVET.

ТIKSLINĖS GRUPĖS:

  • Paliatyvios priežiūros profesionalai (paliatyvios slaugės, fizioterapeutai, sveikatos priežiūros asistentai, hospisų darbuotojai, socialiniai darbuotojai);
  • Paliatyvios priežiūros tiekėjų darbuotojai (ligoninės, hospisai, socialiniai centrai, senyvo amžiaus žmonių priežiūros centrai, privatūs namai);
  • Profesinio mokymo paslaugų tiekėjai paliatyvios ir socialinės priežiūros srityse;
  • Kokybės užtikrinimo tiekėjai (atstovai) profesinio mokymo ir sveikatos priežiūros srityse.

NAUDOS GAVĖJAI:

  • Ligoniai sergantys pavojinga gyvybei, nepagydoma, progresuojančia liga;
  • Šių ligonių artimieji ir šeimos nariai;
  • Nevyriausybinės organizacijos atstovaujančios asmenis turinčius negalią;
  • Hospisų, ligoninių paliatyvios priežiūros centrų ir kitų susijusių socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų sektoriaus įstaigų darbdaviai / vadovai;
  • Socialiniai partneriai;
  • Vietos ir regionų socialinės ir sveikatos priežiūros / savivaldybių institucijos.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close