Nieuws Ticker

Palliatieve zorg is een belangrijk probleem voor de volksgezondheid en houdt zich bezig met het lijden, de waardigheid, de zorgbehoeften en de levenskwaliteit van mensen aan het eind van hun leven, maar ook met de zorg en steun van hun familie. De algehele levensverwachting neemt toe in Europese en andere ontwikkelde landen, met steeds meer mensen die ouder zijn dan 65. Als onderdeel van de vergrijzing van de bevolking, verandert ook het patroon van ziekten waaraan mensen lijden en sterven (Wereldgezondheidsorganisatie, jaarlijks rapport 2015).

Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten met levensbedreigende en chronische ziekten zoals kanker, hart- en longziekten, Alzheimer, Parkinson enz. Tijdens het afgelopen decennium zijn er serieuze aanwijzingen (Europese vereniging voor palliatieve zorg, jaarlijks rapporten) voor het substantieel toenemende aantal mensen dat lijdt aan terminale / ernstige ziektes, waardoor de maatschappelijke behoefte aan uitgebreide, complexe en hoogwaardige dienstverlening ontstaat. Deze situatie vormt een zware sociale en economische belasting voor familieleden die vaak niet-formele zorgverleners worden. Dit vereist zowel een sociale als een politieke impuls, met veranderingen in attitudes en brede educatie van alle professionals die betrokken zijn bij patiënten met een levensbedreigende ziekte. Het vergt menselijke inzet in plaats van dure medicijnen en interventies, en zou een zorg voor alle regeringen moeten zijn.

De palliatieve zorg wordt verleend door personeel (verpleegkundigen, medische assistenten, maatschappelijk werkers enz.) in ziekenhuizen, centra voor ouderenzorg, enz. Hierbij is het belangrijk dat er vaak een gebrek aan kennis en vaardigheden is bij diegenen die verhuizen voor het werk in de palliatieve zorg in een ander EU-land (bron: Vaardigheden mismatch in Europa, Internationale Arbeidsorganisatie, Genève 2014).

Het tekort aan toegankelijke beroepsopleidingsprogramma’s heeft ons ertoe gebracht om via het PTCare-partnerschap een ​​zelfevaluatie-instrument te ontwikkelen dat lacunes in competenties opvangt en zal bijdragen aan de nationale beroepsonderwijs- en -opleidingsstelsels voor palliatieve zorgverleners volgens het EQF niveau 2 en 3 ( afhankelijk van de landen). Op basis van ontdekte lacunes in palliatieve competenties biedt dit consortium tevens een bron aan leermateriaal aan die gratis beschikbaar zullen zijn, samen met specifieke beschrijvingen van metadata, en vergezeld van leerresultaten afgestemd op ECVET.

DOELGROEPEN:

  • Palliatieve zorgprofessionals (palliatieve verpleegkundigen, fysiotherapeuten, gezondheidsassistenten, hospice-werknemers, maatschappelijk werkers)
  • Medewerkers van palliatieve zorg en zorgverleners (ziekenhuizen, hospices, sociale centra, centra voor ouderenzorg)
  • Beroepsonderwijsaanbieders op het gebied van palliatieve zorg
  • Kwaliteitswaarborg organisaties (vertegenwoordigers) in beroepsonderwijs en gezondheidszorg

BEGUNSTIGDEN:

  • Mensen met ernstige gezondheidsproblemen / terminale/palliatieve patiënten
  • Familieleden van mensen met ernstige gezondheidsproblemen
  • Vertegenwoordigers van NGO’s die personen met een beperking vertegenwoordigen
  • Werkgevers / managers van hospices, palliatieve ziekenhuiscentra en andere relevante dienstverleners in de sociale en gezondheidszorgsector
  • Sociale partners
  • Overheidsinstanties die betrokken zijn bij lokale en regionale sociale en gezondheidszorgvoorzieningen / gemeenten

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close