Haber Saati

Palyatif tedavi büyük bir genel sağlık sorunudur. Acı çekme, itibar, tedavi gerekleri ve hayatlarının sonuna yaklaşmış insanların rahat yaşamları ile ilgilidir. Ayrıca, aile bireylerinin ve hasta yakınlarının tedavi ve destekleriyle de ilgilidir. Avrupa ve diğer gelişmiş ülkelerdeki 65 yaşını geçen insan sayısı arttıkça ortalama yaşam beklentisi de artamktadır. Toplum yaşlandıkça, insanların geçirdikleri hastalıkların şekilleri ve ölümcül olan hastalıklar da değişmektedir (Dinya Sağlık Örgütü, 2015 yıllık raporu).

Palyatif tedavi; kanser, parkinson, alzheimer, kalp ve damar hastalıkları gibi hayatı tehdit eden hastalıklara sahip bireyler için hayatı iyileştiren bir yaklaşımdır. Son on yılda ölümcül/ileri seviyede hareketsizlik durumlarından muzdarip insan sayısında gözle görülür bir artış oldu. Bunun sonucunda da sosyal olarak uzun süreli ve kaliteli hizmet sağlanmasını gerektirdi. Bu durum bakıcılıkları üstlenen aile üyelerine hem sosyal hem de ekonomik olarak ağır bir yük oluyor. Hem sosyal hem de politik açıdan davranışların değişimini ve hayati risk taşıyan hastalıklarla uğraşan profesyonellerin aldığı genel eğitimin değiştirilmesini gerektiriyor. Pahalı ilaçlar ya da müdahalelerden çok, insanların aktif olmasını gerektiriyor ve bu durum da bütün devletlerin bir sağlık politikasına dönüşmelidir.

Palyatif ve hayatın son evresindeki tedavi darülaceze, hastane ve yaşlı bakım evlerindeki çalışanlar, hemşireler, sağlık hizmeti asistanları, sosyal çalışanlar için sürekli olarak güncel bilgiye sahip olma konusundaki engeller nedeniyle bir AB ülkesinden diğerine çalışmaya giden ve uzmanlık bilgisi yeterli olmayan kişiler tarafından sağlanmaktadır (Kaynak: Avrupa’da yetenek uyumsuzluğu, Uluslararası Çalışma Örgütü, Cenevre 2014).

Erişilebilir mesleki eğitimlerinin yetersizlikleri sebebiyle “PT-Care” başlıklı projede mesleki yeterlilik seviye 2 ve 3’e göre palyatif bakım ve hayatın son evresindeki tedavi hizmeti sunan personelin yetkinliklerindeki eksiklikler belirlenerek ulusal mesleki eğitim sistemlerine katkı sağlayacak bir kişisel değerlendirme aracı geliştirilecektir. Belirlenen palyatif bakım yetkinliklerindeki eksiklikler ve ihtiyaçlar baz alarak, projede üretilen ECVET (Avrupa Mesleki Eğitim Kredi Transferi sistemi) uyumlu eğitim kaynakları ile ücretsiz, online mesleki eğitimi gerçekleştirilecektir.

Hedef Gruplar:

  • Palyatif bakımı uzmanları (hemşireler, fizyoterapisler, sağlık asistanları, darülaceze çalışanları, sosyal çalışanlar)
  • Palyatif bakımı sağlayan kurumlar (hastaneler, sağlık merkezleri, yaşlı bakım merkezleri, özel bakımevleri)
  • Palyatifi ve sosyal bakım alanında mesleki eğitim sağlayıcılar
  • Mesleki eğitim ve sağlık bakımı alanınndaki kalite sağlayıcılar

Yararlanıcılar:

  • Ağır sağlık durumları olan, palyatif bakım ve hayatın son evresindeki tedavi hizmetlerini alan kişiler
  • Ağır sağlık durumu bulunan kişilerin aileleri
  • Engelli bireyleri leri temsil eden STK temsilcileri
  • Darülaceze, tedavi merkezleri, hastaneler ve diğer sosyal ve sağlık bakımı sektörüyle alakalı işverenler/yöneticiler
  • Sosyal ortaklar
  • Yerel ve bölgesel sosyal ve sağlık bakımı süreciyle alakalı kamu kurumları ve belediyeler

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close