Haber Saati

Hedefler

  • AB geneline karşılaştırmalı yeterlilik çerçevesi sunarak palyatif bakımın sağlanmasında uyumlu yetkinlikler ve standartların eşleştirerek proje ortağı ülkelerde farkındalığı yükseltmek,
  • Yetkinliklerdeki uyumsuzluklarını ortaya koyma ve ECVET öğrenim sonuçlarını baz alarak hazırlanan eğitim materyalleri ile eğitim geliştirmek,
  • Projedeki katılmıcı kurumların bilgi, yeterlilk ve yetkinliklerini geliştirmesini ve genişletmesini sağlayarak palyatif bakım hizmetleri sunma kalitesini ve kurum kültürünü artırmak,
  • Kritik sağlık sorunları olan kişilere palyatif bakım sağlayan profesyonellerin yetkinliklerini güncel eğitim materyali ile değerlendirmek ve geliştirmek,
  • EQAVET (Mesleki eğitimde kalite güvencesi) önerilerine göre, palyatif bakım hizmeti verenlere sağlanan mesleki eğitimindeki kaliteyi artırmak,
  • Hayatının son evresindeki ve acı çeken hastaların ailelerindeki sosyal ve ekonomik yükü azaltmak.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close