Nieuws Ticker

Resultaten / Downloads

Intellectuele outputs

De volgende intellectuele outputs zullen worden ontwikkeld, iteratief getest, geoptimaliseerd en geëxploiteerd in de praktijk:

Project flyer

IO1: Handboek over het competentiesysteem voor palliatieve zorg in Europa

Het doel van de handleiding is om voor het eerst in Europa een handleiding te maken waarin de frameworks voor palliatieve zorgcompetenties in Europa worden vergeleken. Het omvat een vergelijking op basis van de leerresultaten (verbonden met ECVET) in Europa die de vergelijking tussen de vereiste competenties voor palliatieve verzorgers mogelijk maken en de mobiliteit van het palliatief personeel in Europa mogelijk maken. Het beschrijft ook de leemtes per land op welke basis de hulpbronnen zullen worden geproduceerd onder IO2.

De competentieanalyse zal worden onderverdeeld in twee types: generieke competenties, die in principe vakonafhankelijk zijn, en vakspecifieke competenties. Dit zal vooral relevant zijn voor diegenen die zijn afgestudeerd als professionele bachelor en die een upgrade van hun kennis, vaardigheden en competenties nodig hebben.

Competenties worden normaliter verkregen tijdens verschillende opleidingsonderdelen en kunnen daarom niet aan één eenheid worden gekoppeld. Het is echter van groot belang om vast te stellen welke eenheden de verschillende competenties aanleren om ervoor te zorgen dat deze daadwerkelijk worden beoordeeld en aan de kwaliteitsnormen wordt voldaan.

De handleiding bestaat uit de volgende vier secties:

 • generieke competenties
 • vakspecifieke competenties (vaardigheden, kennis en inhoud)
 • de rol van ECVET als overdracht en accumulatie van het leren.
 • benaderingen van leren, onderwijzen, beoordelen en uitvoeren met betrekking tot kwaliteitswaarborg en controle (op basis van de EQAVET-indicatoren)

IO2: assessmenttool voor PTCare-competenties

De competenties binnen de tool kunnen worden geïnterpreteerd en toegepast in alle sectoren, omgevingen en disciplines die palliatieve zorg aanbieden.

De assessmenttool helpt mensen om voort te bouwen op de vaardigheden die ze al hebben en om de professionele praktijk vorm te geven in overeenstemming met het kader voor palliatieve zorgcompetenties in Europa dat is ontwikkeld onder IO1.

De tool zal worden ontwikkeld als hulpmiddel voor zorgverleners en hun managers bij het identificeren van ontwikkelingsbehoeften om ervoor te zorgen dat hoogwaardige zorg wordt geboden aan patiënten, gezinnen en verzorgers die palliatieve zorg ontvangen. Het is een zelfbeoordelingstool die beoefenaars zullen gebruiken om hun eigen ontwikkelingsbehoeften te identificeren, voor discussie met hun managers en teamleiders binnen een persoonlijk ontwikkelings- / beoordelingsproces.

Het doel van de tool is om:

 • te helpen bij het plannen van een carrièrepad;
 • zorgverleners te helpen hun eigen competenties te beoordelen om verdere opleidingsbehoeften te identificeren op basis van het competentiekader in verschillende EU-landen;
 • zorgverlener en werkgever in staat te stellen om als onderdeel van een formeel beoordelingssysteem de competentie te beoordelen en trainingsbehoeften te identificeren;
 • een inductieprogramma te plannen voor een nieuwe medewerker;
 • een training voor andere teamleden te plannen door beoordeling van de teamcompetentie en het identificeren van vereisten voor de vaardigheidsmix.

IO3: PTCare leermiddelen databank voor verdere beroepsopleiding van palliatieve zorgverleners

De behoefte aan dergelijke output is gerechtvaardigd met de mismatch tussen de competentiekaders en beroepsprofielen in de verschillende landen zoals vermeld in de IO1-beschrijving. De leermiddelen databank zal de ontwikkeling en verzameling van relevant opleidingsmateriaal mogelijk maken om die leemten te overbruggen op basis van de leemten die per land werden vastgesteld. Deze output zal dienen als materiaal voor levenslang leren voor verdere kwalificatie van de palliatieve zorgverleners. Het wordt gehost door het leerportaal (IO5) en zal ook de VET-leerders (palliatieve en eindverzorgende zorgverleners) in staat stellen bij te dragen met hun eigen materialen en praktijken, op basis van casestudy’s of als videotestimonials.

De leermiddelen databank wordt gestructureerd door leerobjecten / bronnen, inclusief metagegevensbeschrijvingen, in de volgende acht (8) domeinen:

 • Domein 1: structuur en processen van palliatieve zorg
 • Domein 2: Fysieke aspecten van palliatieve zorg
 • Domein 3: Psychologische en psychiatrische aspecten van palliatieve zorg
 • Domein 4: sociale aspecten van palliatieve zorg
 • Domein 5: Spirituele, religieuze en existentiële aspecten van palliatieve zorg
 • Domein 6: culturele aspecten van palliatieve zorg
 • Domein 7: Zorg van de patiënt op het einde van het leven
 • Domein 8: Ethische en juridische aspecten van palliatieve zorg

IO4: PTCare bewustmakingsvideo mbt palliatieve zorgverlening

De PTCare-video zal de behoeften en de diensten beschrijven die nodig zijn voor palliatieve zorg gericht op het algemene publiek in alle talen van het consortium, en tevens het belang van de voorziening en de subsidiëring van dergelijke diensten ondersteunen.

De video belicht de culturele, ethische en sociale dimensies in de deelnemende landen en zal gericht zijn op het bevorderen van sociaal bewustzijn over de palliatieve zorg. Het zal tevens beschikbaar zijn in alle talen.

IO5: PTCare interactief leerportaal

Een interactief leerportaal zal toegang verlenen tot het leermateriaal.

De portaalfuncties omvatten:

 • registratie
 • online forums
 • leermiddelen databank
 • virtuele klasomgeving

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close