Naujienų laikmatis

Rezultatai / parsisiuntimai

Intelektiniai produktai

Bus parengti, iteratyviai išbandyti, optimizuoti ir pritaikyti praktikoje žemiau pateikti intelektiniai produktai:

Projekto skrajutė

IO1: Europos paliatyvios priežiūros kompetencijų sistemos vadovas

Pagrindinis tikslas yra pirmą kartą Europoje sukurti vadovą, kuriame bus palyginamos skirtingų Europos šalių kompetencijų sistemos.
Jį sudarys palyginimas pagrįstas mokymosi rezultatais (susijusiais su ECVET) skirtingose Europos šalyse. Tai sukrus galimybę palyginti skirtingų paliatyvios priežiūros teikėjų reikalaujamas paliatyvios priežiūros kompetencijas ir įgalinti paliatyvios priežiūros darbuotojų mobilumą visoje Europoje. Šiame vadove taip pat bus apibūdinamos mokymosi spragos kiekvienoje šalyje, kurioms užpildyti bus sukurtos mokomosios medžiagos, pagal IO2.

Kompetencijų analizė bus suskirstyta į dvi dalis: bendrosios kompetencijos, kurios iš esmės nepriklauso dalyko kompetencijoms ir dalyko kompetencijos. Tai bus ypač aktualu tiems specialistams, kurie įgijo profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir nori gauti daugiau žinių, patirties ir
kompetencijos.

Kompetencijos paprastai įgyjamos skirtinguose kursuose, todėl jos gali būti nesusijusios viena su kita. Todėl labai svarbu nustatyti, kurie kursai moko skirtingų kompetencijų, siekiant užtikrinti jų įvertinamumą ir kokybės standartų atitikimą.

Vadovas bus sudarytas iš keturių skyrių, taikant palyginimo metodą:

 • Bendrosios kompetencijos;
 • Dalyko specifinės kompetencijos (Įgūdžiai, žinios ir turinys);
 • ECVET vaidmuo kaip mokymo perdavimas ir kaupimas;
 • Pritaikymai mokymuisi, mokymui, vertinimui ir veiklai siekiant užtikrinti kokybę ir kontrolę (pagrįstą EQAVET indikatoriais).

IO2: PTCare kompetencijų vertinimo įrankis

Pasitelkiant sukurtą įrankį kompetencijos gali būti išaiškintos ir pritaikomos įvairiuose sektoriuose, aplinkose ir disciplinose, susijusiose su paliatyvios priežiūros teikimu.

Vertinimo įrankis padės asmenims išvystyti jau turimus įgūdžius, formuojant profesinę praktiką pagal „Paliatyvios priežiūros“ kompetencijos sistemą Europoje, parengtą pagal IO1.

Šis įrankis bus sukurtas kaip pagalbinė priemonė, kurios pagalba priežiūros paslaugų teikėjai ir jų vadovai galės nustatyti poreikių raidą, siekiant užtikrinti, kad pacientams ir jų artimiesiems kuriems teikiamos paliatyvios priežiūros paslaugos, būtų teikiama aukštos kokybės priežiūros paslaugos.
Tai yra savęs vertinimo įrankis, kurį priežiūros teikėjai (specialistai) galės panaudoti asmeninių kompetencijų ugdymo poreikiams nustatyti ir aptarti tai su vadovais, komandos vadovais asmeninio tobulėjimo / vertinimo proceso metu.

Šio įrankio tikslas bus:

 • Padėti planuoti karjerą;
 • Padėti priežiūros teikėjams įvertinti savo kompetenciją siekiant nustatyti tolimesnius mokymosi poreikius, pagrįstus kompetencijų poreikiais skirtingose Europos šalyse;
 • Suteikti tiek priežiūros teikėjui, tiek vertintojui, kuris yra formalios vertinimo sistemos dalis, įvertinti kompetenciją ir nustatyti mokymo poreikius;
 • Padėti planuoti naujo komandos nario/ darbuotojo įvadinę programą;
 • Įvertinti komandos kompetencijas, nustatyti spragas ir suplanuoti mokymo programą pagal komandos narių poreikius.

IO3: PTCare mokymosi išteklių platforma, skirta tolimesniam paliatyvios priežiūros teikėjų profesiniam mokymui,

Šio produkto poreikis yra sąlygotas nesuderinamumu tarp kompetencijų sistemų ir profesinių profilių įvairiose šalyse, kaip nurodyta IO1 aprašyme. Tikimasi, kad jis bus plėtojamas ir ateityje.
Mokymosi išteklių platforma leis kurti ir kaupti atitinkamas mokymo medžiagas, siekiant užpildyti spragas, susidariusias dėl mokymosi medžiagos trūkumo, nustatyto kiekvienoje šalyje. Šis produktas bus naudojamas kaip mokymosi visą gyvenimą medžiaga, tolimesnei paliatyvių priežiūros teikėjų kvalifikacijai kelti. Jį bus patalpinta mokymosi platformoje (IO5) ir suteiks galimybę, profesiniame mokyme dalyvaujantiems mokiniams, prisidėti prie savo medžiagų, praktikos – rašytinio formato ir konkrečių atvejų analizių arba vaizdo įrašų vertinimo.

Mokymosi išteklių platforma bus struktūrizuota pagal mokymosi objektus / išteklius, įskaitant metaduomenų aprašymus šiose aštuoniose (8) srityse:

 • 1 sritis: Paliatyvios priežiūros struktūra ir procesai;
 • 2 sritis: Paliatyvios priežiūros fiziniai aspektai;
 • 3 sritis: Paliatyvios priežiūros psichologiniai ir psichiatriniai aspektai;
 • 4 sritis: Paliatyvios priežiūros socialiniai aspektai;
 • 5 sritis: Paliatyvios priežiūros dvasiniai, religiniai ir egzistenciniai aspektai;
 • 6 sritis: Paliatyvios priežiūros kultūriniai aspektai;
 • 7 sritis: Paciento priežiūra gyvenimo pabaigoje;
 • 8 sritis: Paliatyvios priežiūros etiški ir teisiniai aspektai.

IO4: PTCare informacinis vaizdo siužetas apie paliatyvios priežiūros paslaugas

Tikslingai sukurtas „PTCare“ vaizdo siužetas, kuriame pateikiama informacija apie paliatyvios priežiūros paslaugas ir jų poreikį. Šis vaizdo siužetas skirtas plačiai auditoriją, bus prieinamas visomis konsorciumo kalbomis. Jis bus naudingos visuomenės informavimui apie tokių paslaugų teikimo ir subsidijų svarbą.

Vaizdo įraše bus atkreiptas dėmesys į dalyvaujančių šalių kultūrinius, etinius ir socialinius aspektus. Taip pat bus siekiama skatinti socialinį sąmoningumą apie paliatyvios priežiūros teikėjų profesiją.

IO5: PTCare interaktyvaus mokymosi platforma.

Interaktyvaus mokymosi platformos tikslas bus palengvinti mokymo išteklių kūrimą.

Platformoje bus pateiktos šios funkcijos:

 • registravimo / stebėjimo funkcija,
 • vietos, skirtos diskusijoms internete ir forumuose,
 • mokymosi išteklių saugykla,
 • saugi virtualios klasės aplinka,
 • duomenų bazės nuoroda į profesinius profilius tarp partnerių šalių.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close