Naujienų laikmatis

Tikslai

  • Siekiama kelti supratimą apie kompetencijų ir standartų atitikimo paliatyvios priežiūros provizijoje svarbą, siūlant palyginamųjų kompetencijų sistemą (naudojant suderinimo metodą);
  • nustatyti kompetencijų neatitikimus ir tolimesnių mokymo metodų kūrimą, papildomam kokybiškam mokymui, kuris būtu pasiūlytas pasinaudojant ECVET specialią mokymo platformą, pagrįstą metaduomenų rezultatais;
  • įgalinti dalyvaujančias organizacijas sustiprinti ir išplėsti savo politiką ir pagrindines veiklas. Taip pat tobulinti partnerių įstaigų ir susijusių institucijų, žinias, įgūdžius ir kompetencijas, taip pagerinti jų organizacinę kultūrą ir pliatyviosios priežiūros paslaugų kokybę;
  • vertinti ir tobulinti (tiekiant naujausią mokymo medžiagą) specialistų, tiekiančių paliatyvios priežiūros paslaugas sunkiai( nepagydomai) sergantiems žmonėms, kompetencijas;
  • tobulinti profesinės paliatyvios priežiūros mokymo kokybę, teikiamą (paliatyviems) priežiūros paslaugų teikėjams, remiantis EQAVET rekomendacijomis;
  • palengvinti socialinę ir ekonominę naštą, sunkiai sergančių ir kenčiančių pacientų, šeimoms.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close