Haber Saati

Ürünler / Çıktılar

Fikri çıktılar

Bahsedilen fikri çıktılar geliştirilecek, tekrarlanarak test edilecek ve uygulamaya geçirilecektir.

Proje broşürü

IO1: Avrupa geneli palyatif bakım yetkinlikler çerçevesi

Bu kılavuzun amacı, Avrupa’daki palyatif bakım yetkinlikleri karşılaştıran bir kılavuz
tasarlamaktır. Avrupa’da, palyatif bakım hizmeti verenler için gerekli yetkinliklerin karşılaştırılmasını ve Avrupa’daki palyatif bakım personelinin çalışma hareketliliğini sağlamak için öğrenme çıktılarına (ECVET ile bağlantılı olarak) dayalı bir karşılaştırma içerir. Ayrıca IO2’deki hangi ana materyallerin üretileceğine dair proje ortağı her ülke için öğrenim farklarını açıklamaktadır.

Yetkinliklerin analizi, konudan bağımsız sıradan yetkinlikler ve konuya bağlı yetkinlikler olarak ikiye ayrılacaktır. Bu yapı, özellikle fakülte mezunu ve bilgisini, yeteneklerini ve yetkinliklerini artırmak isteyen profesyonel sağlık personeli ile alakalı olacaktır.

Yetkinliklerler normalde değişik kurslarla alınır ve böylece tek başlıkla bağlantılı olmazlar. Ama değerlendirmenin gerçeten yapıldığı ve kalite standartlarının karşılandığından emin olmak için hangi ünitenin hangi yetkinliği öğrettiğini ortaya koymak önemlidir.

Bu kılavuz, özel eğitim metodlarını kullanarak aşağıdaki dört bölümden oluşacaktır:

 • Sıradan yetkinlikler
 • Konuya dayalı yetkinlikler (yeteneklere, bilgiye ve içeriğe dayalı olacaktır)
 • Öğrenme sürecinde ECVET’in rolü
 • Mesleki eğitimde kalitenin sağlanmasında ve kontrolünde öğrenim, öğretim, değerlendirme ve performans yaklaşımı (EQAVET göstergeleri baz alınacaktır)

IO2: Palyatif bakım yetkinlik değerlendirme sistemi

Değerlendirme sistemindeki yetkinlikler, palyatif bakımı ve hayatın son evresindeki tedevayi sağlayan birçok sektörde ve disiplinde anlaşılabilir ve uygulanabilir olacaktır.

Değerlendirme sistemi, IO1’de geliştirilen Avrupa Palyatif Bakım Yetkiler Çerçevesi ile ilgili olarak profesyonel uygulamaları şekillendirerek ilgili sağlık personelinin sahip olduğu yetenekleri artırmasına destek olacaktır.

Değerlendirme sistemi, palyatif bakım ve hayatın son evresindeki tedavi hizmetlerini alan hastalara, ailelerine ve ilgili personeline en kaliteli hizmeti almalarını sağlama almak için sağlık personeli ve yöneticilerine yardımcı olacak şekilde geliştirilecektir. Bu bir kişisel değerlendirme aracı olarak, sağlık personelinin şefleri ve yöneticileri ile kişisel gelişim süreçlerini birlikte tartışmaları için ve bireysel gelişim ihtiyaçlarını belirlemeleri için kullanılacaktır.

Değerlendirme sisteminin amacı:

 • Kariyer planlamasına destek olmak,
 • Palyatif bakım personeline diğer AB ülkelerindeki yetkinlikler çerçevesine göre mesleki eğitim ihtiyaçlarını belirleme ve kendi yetkinliklerini değerlendirmesinde yardımcı olmak,
 • Resmi değerlendirmenin bir parçası olarak, değerlendiricinin ve palyatif bakım sağlayıcının eğitim ihtiyaçlarını ve yetkinliklerini değerlendirmesini sağlamak,
 • Palyatif bakım alanındaki yeni personelin işe başlangıç programını planlamak,
 • Sağlık personeli ekip üyelerinin beceri ihtiyaçlarını belirlemek ve farklı alandaki personel için eğitimi planlamak.

IO3: Palyatif bakım ve hayatın son evresindeki tedavi personeli için mesleki eğitimi materyalleri

Böyle bir çıktının gereğini IO1’de bahsedilen farklı ülkelerdeki yetkinlikler çerçevesi ve meslek profili uyumsuzluğu haklı çıkarır ve gelişiminin sonucu olarak beklenir. Mesleki eğitim materyalleri, proje ortağı ülkeler için ortaya konulan öğrenim materyali farklarını baz alarak bu farkları aşmak için konu ile ilgili eğitim materyallerinin gelişmesini ve toplanmasını
sağlayacaktır. Bu fikri çıktı, palyatif bakım ve hayatın son evresenideki tedavi sağlayıcıların ileri düzeyde yetkinlikleri elde etmeleri için hayat boyu öğrenim materyalleri sunacaktır. E-öğrenme portalı (IO5) tarafından sunulacak ve mesleki eğitim öğrenicilerine (palyatif bakım personelinin ve hayatın son evresinde tedavi sağlayıcılarının) vaka analizi bazlı ya da video içerikli materyaller ve uygulamaları sağlanacaktır.

Mesleki eğitim materyalleri, öğrenim hedefleri ve kaynaklarıyla birlikte aşağıdaki sekiz alanda planlanacaktır:

 • Alan 1: Palyatif bakım ve hayatın son evresindeki tedavinin planlanması ve gerçekleştirilmesi
 • Alan 2: Palyatif bakım ve hayatın son evresindeki tedavinin fiziksel yönleri
 • Alan 3: Palyatif bakım ve hayatın son evresindeki tedavinin psikolojik ve psikiyatrik yönleri
 • Alan 4: Palyatif bakım ve hayatın son evresindeki tedavinin sosyal yönleri
 • Alan 5: Palyatif bakım ve hayatın son evresindeki tedavinin ruhsal, dini ve varoluşsal yönleri
 • Alan 6: Palyatif bakım ve hayatın son evresindeki tedavinin kültürel yönleri
 • Alan 7: Hayatın son evresindeki durumlarında hasta bakımı
 • Alan 8: Palyatif bakım ve hayatın son evresindeki tedavinin etik ve yasal yönleri

IO4: Palyatif bakım hizmetleriyle ilgili farkındalık videosu

Proje ortaklarının kendi dillerindeki izleyicilere yönelik, palyatif bakımdaki gerekliliği ve hizmetlerini açıklayan video, toplumdaki bu hizmetlerin sağlanmasının ve desteklenmesinin önemine olan farkındalığı artıracaktır.

Video, proje ortağı ülkelerin kültürel ve sosyal yönlerini vurgulayacak ve palyatif bakım ve tedavi mesleği ile alakalı sosyal farkındalığı desteklemeyi hedefleyecektir.

IO5: Palyatif bakım e-öğrenme portalı

E-öprenme portalı, mesleki eğitim materyallerinin anlaşılır eğitim tasarımı ile kolay biçimde sunulmasını hedeflemektedir.

Portalın özellikleri şunlardır:

 • Kullanıcı kaydı ve takip özelliği,
 • Forum ve online tartışmaları alanı,
 • Mesleki eğitim kaynakları (üniteler),
 • Güvenli sanal sınıf ortamı,
 • Ortak ülkelerin palyatif bakım ve tedavi mesleği ile alakalı mesleki profil linkleri veritabanı.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close